Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia

Medeor

Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi

ul. Ciesielska 8

Położnictwo

Okulistyka

Ginekologia

USG

Ortopedia

Chirurgia plastyczna

Poradnie

Laboratorium Genetyczne

KTG

Pełna kontrola nad akcją serca płodu

Kardiotokografia (KTG) – jest to monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie to przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.

KTG pozwala wcześnie reagować zapewniając bezpieczeństwo płodu

Na wykresie badania kardiotokograficznego naniesiona zostaje częstość akcji serca płodu oraz występujące skurcze mięśnia macicy. W opisie wyróżnia się częstość podstawową oraz zmiany okresowe.

Podstawowe badanie KTG powinno trwać 30 minut, ewentualnie zostać przedłużone do 60 minut.

Testy kardiotokograficzne

Test niestresowy – polega na ciągłym 30 minutowym zapisie KTG, gdzie w przypadku nie stwierdzenia okresowych zmian częstotliwości akcji serca płodu przedłuża się monitorowanie o kolejne 30 minut.

Test stresowy – jest to zapis KTG stosowany w przedporodowym nadzorze płodu. Wykonuje się go zwykle po podaniu niewielkich dawek oksytocyny, hormonu wyzwalającego czynność skurczową macicy, co ma na celu obciążenie serca płodu. Za prawidłowy uznaje się test negatywny.

Każda rodząca w szpitalu Medeor może kontrolować akcję serca płodu

W ramach intensywnej opieki przedporodowej, pacjentki szpitala Medeor poddawane są badaniu KTG, które jest w pełni komfortowe dla matki i dziecka.