Nowoczesny Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi - NFZ

Poród w Łodzi - Okulistyka - Ginekologia - Położnictwo - Ortopedia

Medeor

Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi

ul. Ciesielska 8

Ginekologia

Okulistyka

Położnictwo

USG

Ortopedia

Chirurgia plastyczna

Poradnie

Laboratorium Genetyczne

Strona głównaGinekologiaPobranie cytologii

Pobranie cytologii na badanie

Wczesna diagnostyka

Założeniem diagnostyki cytologicznej jest wczesne wykrywanie zmian nowotworowych w obrębie szyjki macicy. Podstawowym badaniem umożliwiającym wykrycie zmian patologicznych w obrębie kanału szyjki macicy jest badanie cytologiczne (CYTOLOGIA). Jest to badanie proste i całkowicie bezpieczne. Prawidłowo powinno być wykonywane raz na 2 lata.

Cytologia powinna być wykonywana raz na 2 lata.

Jak przeprowadzane jest badanie

Materiał pobierany jest za pomocą specjalnej szczoteczki - cytobrush, która gwarantuje pobranie materiału ze specjalnej strefy - strefy przejściowej na granicy nabłonka płaskiego i gruczołowego, gdzie przebiegają procesy różnicowania komórek. Strefa ta może stać się miejscem wyjścia procesu nowotworowego.

Profilaktycznym badaniom cytologicznym powinny poddawać się wszystkie kobiety po 25 roku życia.

Wyniki nieprawidłowe wymagają dalszej weryfikacji tj. pobrania wycinków oraz wdrożenia właściwego postępowania terapeutycznego. Zmiany nieprawidłowe mogą mieć charakter łagodny lub złośliwy.

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem u kobiet Najistotniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy jest przetrwałe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Należy podkreślić, że zarówno badanie cytologiczne, jak i test na obecność onkogennego typu HPV są wzajemnie uzupełniającymi się badaniami profilaktycznymi.